Messaggio ai Sardi

Invitiamo tutti coloro che vogliono migliorare l'assistenza psichiatrica in Sardegna di contattarci per lavorare insieme.

 

E l'intinditi un gridu di dolori,
di mammi, di babbi, e di custrinti
di li passioni cun problemi di la menti,
c'ariani 'ulutu fassi cumprindi

da li parenti, da l'ammighi e da la jenti,
chi v'è bisognu puru d'iddhi, pà smuì
l'abbandonu, l'indiffarenzia e li disagi
chi suppoltani da anni dugna dì?

Si z'intinditi, e più zi cumprinditi,

detizilla una mani si pudeti,

e di più, si sapete cosa pudì fa 

zilcheti a li malati d'aggiuntà!

  

Azzittendili li
   Ricuperemmu e
      Aggjutendili li
         Prutiggjmmu!

 

Accettazione e
   Recupero
      Aiuto e
         Protezione!